fredag 17. juni 2011

Friluftsgudstjeneste


 5. juni, friluftsgudstjeneste med aktivitetsdag og grilling på Øyra. Jeg er dama i rød jakke som har stepet inn for barnekoret. synger som bare det gjør jeg:)
Måtte prøve kaja også.. blei klissvåt i rompa!

 Da strømkabelen var 100 meter for kort! måtte vi opprette et spontant band. Organist fikk 4 min på å lære seg å spille trekspill! han klarte seg bra
Her holder jeg preken for første gang!

Ingen kommentarer: